Pierwszym krokiem przy wyborze generatora jest obliczenie, ile watów zamierzasz użyć.
Ważna uwaga — oblicza całkowitą moc sprzętu działającego W TYM SAMYM CZASIE.